Nawigacja

SLIMSTOCK zaprezentuje innowacyjny system logistyczny

Slim4 jest systemem do prognozowania sprzedaży każdego artykułu w każdej części sieci dystrybucji, od magazynów centralnych do sklepów, aptek, kiosków oraz innych placówek detalicznych.
Wdrożenie Slim4 zapewnia wyższe i bardziej stabilne poziomy dostępności artykułów, które są definiowane przez zarząd firmy, czego wynikiem jest wysokość zapasu bezpieczeństwa. Przez wyższą dostępność osiągane są wyższe sprzedaże, a przez właściwe kalkulacje zakupowe, w odpowiednim czasie i do odpowiedniego miejsca, drastycznie zredukowane zostają odpady, straty i przeterminowania towarów. Poprzez analizę profilu sprzedaży artykułów Slim4 nie tylko zapewnia dostępność, ale również redukuje niepotrzebne nadwyżki zapasów, co prowadzi do znaczącej redukcji zapasów.