Nawigacja

Pakiety sponsorskie

For English click here

Partner Strategiczny RetailShow & Retail Congress
/przyznawany jest tylko jeden tytuł, cena 7990 €/

  1. logo na banerze głównym nad wejściem do EXPO XXI
  2. logo na recepcji targów
  3. logo na identyfikatorach dla uczestników konferencji i wystawców targów
  4. logo na okładce katalogu targowego
  5. logo na okładce materiałów konferencyjnych
  6. logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, w reklamach prasowych
  7. stoisko niezabudowane 20 m2 w części wystawienniczej Targów
  8. prelekcja merytoryczna 20 minut w ramach Retail Congress, temat do ustalenia
  9. ekspozycja roll-upów przy recepcji targowej, przy recepcji konferencyjnej i na sali konferencyjnej
  10. możliwość emisji spotu reklamowego podczas przerw na ekranach w Retail Congress i Retail Innovations Theatre
  11. reklama całostronicowa w materiałach konferencyjnych
  12. reklama całostronicowa w Perfect Store (wydanie targowe)
  13. wywiad w Perfect Store (wydanie po targach)
  14. insert do materiałów konferencyjnych (materiały/upominki)
  15. mailing - jednorazowa wysyłka informacji na temat Partnera w newsletterze targowym
  16. baza uczestników konferencji
  17. trzy karty wstępu na konferencję Retail Congress i bankiet RetailShow Afterparty

 

Sponsor Główny RetailShow & Retail Congress
/przyznawane są maksymalnie cztery tytuły, cena 5590 €/

  1. logo na identyfikatorach dla uczestników konferencji
  2. logo na okładce materiałów konferencyjnych
  3. logo na okładce katalogu targowego
  4. logo w katalogu targowym przy programie konferencji
  5. logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, w reklamach prasowych
  6. stoisko niezabudowane 12 m2 w części wystawienniczej Targów
  7. prelekcja merytoryczna 20 minut w ramach Retail Congress, temat do ustalenia
  8. ekspozycja banerów na sali konferencyjnej
  9. możliwość emisji spotu reklamowego podczas przerw konferencyjnych
  10. reklama całostronicowa w materiałach konferencyjnych
  11. reklama całostronicowa w The Perfect Store Magazine (wydanie targowe)
  12. insert do materiałów konferencyjnych (materiały/upominki)
  13. mailing - jednorazowa wysyłka informacji na temat Sponsora w newsletterze targowym
  14. baza uczestników konferencji
  15. dwie karty wstępu na konferencję Retail Congress i bankiet RetailShow Afterparty

 

Sponsor Retail Congress
/cena 2990 €/

  1. logo na okładce materiałów konferencyjnych
  2. logo w katalogu targowym przy programie konferencji
  3. logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, w reklamach prasowych
  4. ekspozycja banerów na sali konferencyjnej
  5. reklama całostronicowa w materiałach konferencyjnych
  6. insert do materiałów konferencyjnych (materiały/upominki)
  7. mailing - jednorazowa wysyłka informacji na temat Sponsora w newsletterze targowym
  8. baza uczestników konferencji
  9. jedna karta wstępu na konferencję Retail Congress i bankiet RetailShow AfterParty

 

Informacji udzielają:

Wojciech Smoktunowicz, T: 22 865 0442, E: wsmoktunowicz@ecppolska.pl
Artur Matlakowski, T: 22 865 0440, E: amatlakowski@ecppolska.pl